EEN KAPITALE DRAAI AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Hoe financieren we een nieuwe economie? Een gedurfd perspectief voor business en finance

Heb je ooit gefantaseerd over een toekomst die zowel circulair als eerlijker verdeeld is? Een toekomst waarin eigendom verdwijnt en wordt ingeruild voor verantwoordelijkheid? En waarbij ook de financiering circulair is? Als je nu nieuwsgierig bent geworden, laat je dan inspireren tijdens de Week van de Circulaire Economie. Het Sustainable Finance Lab neemt je graag mee op reis naar deze droombeeldige toekomst.

Met een paar financiële experts en circulaire ondernemers bespreken we hoe business en finance eruit zouden kunnen zien. Maar niet alleen droombeelden, ook de realiteit en de concrete stappen die nodig zijn om tot zo’n toekomst te komen zullen aan bod komen.

Elisa Achterberg presenteert deze avond zal een gedurfde toekomstvisie aan circulaire ondernemers en financiers. Gaan we dit realiseren?

Met o.a. de volgende sprekers: Nancy Bocken (Professor Sustainable Business Maastricht University & co-founder HOMIE), Anne-Marie Rakhorst (voorzitter Transitieagenda Consumtiegoederen & ambassadeur Week van de Circulaire Economie) & Elisa Agterberg (Sustainable Finance Lab)