DUURZAME INFRA: ALLEEN SAMEN

Dit event is bedoeld voor functionarissen die werken aan infraprojecten bij/voor overheden (publieke opdrachtgevers) en willen weten hoe je infraprojecten klimaatneutraal en circulair kan realiseren.

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk werken aan dezelfde publieke opgaven: verduurzaming van de infra, voldoen aan de klimaatafspraken en bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties. Op weg naar onze doelen kunnen overheden van elkaar leren door de voorbeelden uit de praktijk te delen. Delen betekent in dit geval vermenigvuldigen: kennis, kunde en resultaat. Naast veel aandacht voor de praktijk is er ook aandacht voor het wenkend perspectief als we verder gaan met samenwerken.

Tijdens dit online event voor professionals van overheden en marktpartijen in de infrasector brengen we de ervaringen bijeen over het verduurzamen van de infra van diverse provincies, gemeenten, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail. De Jonge Klimaatbeweging neemt plaats op de toekomststoel en daagt ons uit om te kijken vanuit het gezichtspunt van toekomstige generaties.

In 8 workshops met voorbeelden van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bieden we inspiratie en concrete handvatten aan functionarissen die werken aan infraprojecten bij overheden. Ook marktpartijen zijn welkom.