DE TRANSITIE NAAR KLIMAATNEUTRAAL EN CIRCULAIR

Rijkswaterstaat werkt aan de invulling van de ambitie van om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken

Rijkswaterstaat werkt binnen transitiepaden aan invulling van de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken

Sprekers: Maya Sule en Barbara van Offenbeek

Rijkswaterstaat werkt binnen transitiepaden aan invulling van de ambitie van het Ministerie van I & W om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. In dit webinar vertellen Maya Sule en Barbara van Offenbeek hoe Rijkswaterstaat invulling wil geven aan de transitie naar klimaatneutrale en circulaire kunstwerken. Aan de orde komen:

• Hoe geven we invulling aan de strategie, zowel voor de verschillende objecttypes als de toe te passen materiaalsoorten?
• Hoe zorgen we ervoor de doelstellingen hun weg vinden naar de verschillende projecten en hoe willen we de markt daarin stimuleren?
• Met welke partijen werken we daarin samen?