DE TOEKOMST VAN WERK IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Nederland heeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050, maar wat betekent dat voor de arbeidsmarkt?

De transitie naar een volledig circulaire economie zal alle bedrijven en sectoren raken in Nederland. Deze transitie zal onze manier van werken en onze arbeidsmarkt beïnvloeden, echter is het nog onduidelijk op welke manier dat zal gebeuren. Maar wat wel duidelijk is dat bedrijven moeten kunnen beschikken over menselijk kapitaal met voldoende kennis en vaardigheden, om de transitie naar een circulair bedrijfsmodel te kunnen maken. Op dit moment is er nog geen verbindende visie op de toekomst die alle stakeholders handvatten biedt.

In dit programma nemen we je mee in de vier toekomstscenario’s voor de Nederlandse arbeidsmarkt in een circulaire economie om ondernemers, onderwijs en overheid te ondersteunen in het zetten van noodzakelijke stappen in de circulaire transitie.

Met o.a. de volgende sprekers: Dirco Dekker, Caroline Rietbergen, Michel Schuurman, Duco de Mol van Otterloo, Birgitta Kramer, Maurijn Ode, Riemer Kemper, Laura Roebrock