DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN PV-PANELEN

Er is nog weinig bekend over de milieuscore van PV-panelen. Dit zorgt voor minder goede resultaten in systemen om duurzaamheid te meten. Correcte milieudata kunnen zeer voordelig zijn.

Er zijn veel initiatieven en systemen om hier aan bij te dragen, waaronder de Nationale Milieudatabase (NMD). Hierin staan milieudata van bouwproducten, bouwmaterialen en (enkele) gebouwinstallaties opgenomen op basis van de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA), zoals uitgewerkt in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Deze uniforme meetmethode wordt weer gehanteerd voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en is onder voorwaarden verplicht voor aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen en nieuwbouwwoningen. De MPG heeft als doel om de milieubelasting van gebouwen te verlagen en een bijdrage te leveren aan circulair bouwen.

Milieudata PV-panelen niet bekend

Photo Voltaic (PV)-panelen, ofwel zonnepanelen, zijn belangrijk om de energieneutrale woningvoorraad te verkrijgen die nodig is in het klimaatbeleid. PV-panelen zijn echter nog niet goed recyclebaar en hebben over het algemeen een significante milieubelasting. Doordat er nog niet veel bekend is over de milieuscore van PV-panelen scoren ze in diverse systemen voor het meten van duurzaamheid mogelijk  minder goed dan nodig. Bij het ontbreken van niet-geverifieerde productspecifieke data wordt bijvoorbeeld in de NMD een toeslagfactor in rekening gebracht.

Noodzaak tot actie

De MPG-eis zal de komende jaren steeds verder worden aangescherpt en als PV-panelen niet met hun daadwerkelijk correcte milieudata in de NMD komen, kan dit ongunstig uitpakken voor energiezuinige bouwwerken met PV-panelen. Reden dus om te bekijken hoe de PV-sector aan de slag kan om goede milieudata te leveren aan de NMD en een verdere bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van Nederland.

In dit 30 minuten durende webinar geven we uitleg over de NMD en wat een producent kan doen om te zorgen voor de juiste data.

Met o.a. de volgende sprekers: Harry van Ewijk (SGS Search), Senior Consultant Built Environment & Agnes Schuurmans (SGS INTRON), Manager Business Development Sustainability