CIRCULAIRE ECONOMIE DATA UITWISSELING VOOR ASFALT

Rijkswaterstaat liet onderzoeken hoe de data-uitwisseling voor het meten en monitoren van de circulaire economie verbeterd kan worden. We presenteren de meest kansrijke routes en horen graag uw feedback.

Rijkswaterstaat (RWS) volgt de nationale doelstelling om in 2050 circulair te zijn en heeft hieraan toegevoegd dat zij in 2030 circulair wil werken. Om te meten hoe RWS aan deze doelstelling voldoet, heeft RWS circulaire indicatoren ontwikkeld, gebaseerd op de leidraden van CB’23. Op weg naar het operationaliseren van deze indicatoren heeft RWS behoefte aan de data die nu al hiervoor beschikbaar is. Maar er is geen één databron die alle benodigde informatie bij elkaar bevat.

RWS heeft daarom twee onderzoeken uit laten uitvoeren door Aveco de Bondt en NIBE.

Het eerste onderzoek (NIBE was hoofdonderzoeker en Aveco de Bondt heeft ondersteund) beschrijft het praktisch werkbaar maken van de circulaire indicatoren, denk hierbij aan:

 • Wat zijn geschikte indicatoren, uitgangspunten en scope voor het bepalen van circulariteit?
 • Is de datacollectie goed uitvoerbaar en betrouwbaar?
 • Wat is een geschikte datastructuur en wat zijn geschikte uitgangspunten voor implementatie?
 • Sluit dit aan bij de nationale ontwikkelingen op het gebied van het meetbaar maken circulariteit?

Het tweede onderzoek richt zich op het transitiepad wegverharding,  in het bijzonder asfalt, en biedt een dieper inzicht in de beschikbaarheid van data voor het werkbaar maken van de circulaire indicatoren. Bijvoorbeeld:

 • Welke data is reeds beschikbaar?
 • Welke databronnen kunnen we gebruiken?
 • Hoe kunnen we databronnen combineren om tot een complete dataset te komen?

Er wordt ook een Plan van Aanpak beschreven voor de verbetering van de beschikbaarheid van data op korte termijn (5 jaar).

In deze sessie presenteren RWS en Aveco de Bondt deze onderzoeken én horen wij graag uw feedback. RWS verkent graag waar zij andere partijen, zoals gemeenten en provincies, ook van dienst kan zijn door deze inzichten te delen.

De doelgroep voor deze sessie is:

 • Overheden die te maken hebben met wegverharding, zoals gemeenten en provincies
 • Asfaltcentrales
 • Aannemers in de wegverharding
 • Leveranciers in de wegverharding
 • Afvalverwerkers van asfalt
 • Grondstoffenleveranciers voor asfalt
Met o.a. de volgende sprekers: Flora Anvarifar (Rijkswaterstaat), Kamiel Jansen (Aveco de Bondt) en Emma Klamer (Aveco de Bondt)