CLEANTECH REGIO

Versneller en verbinder van circulaire ambities in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Cleantech Regio is de naam van de regio, het groene gebied tussen de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, in de provincies Gelderland en Overijssel

Cleantech Regio is ook de naam van deze kennis- en netwerkorganisatie waarbinnen gewerkt wordt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Dat doet Cleantech Regio door constant verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Dagelijks werken ze aan een circulaire en energieneutrale economie en een duurzame leefomgeving.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vestigt Cleantech Regio de aandacht op diverse inspirerende projecten, ondernemers en samenwerkingsverbanden die de circulaire transitie in de regio versnellen. De focus ligt tijdens fysieke én online bijeenkomsten op een aantal kansrijke sectoren of grondstofstromen waar veel energie zit in de regio; elektronica, circulair bouwen & slopen, onderwijs & landbouw. Interessant voor onderwijs, ondernemers en overheid binnen de regio, maar ook zeker daarbuiten!

Wil jij een event organiseren bij Cleantech Regio? Neem dan contact op met:

Nina Dorigo
Business developer Circulaire Economie
ninadorigo@cleantechregio.nl