CLEANTECH REGIO

Versneller en verbinder van circulaire ambities in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Cleantech Regio is de naam van de regio, het groene gebied tussen de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, in de provincies Gelderland en Overijssel

Cleantech Regio is ook de naam van deze kennis- en netwerkorganisatie waarbinnen gewerkt wordt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Dat doet Cleantech Regio door constant verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Dagelijks werken ze aan een circulaire en energieneutrale economie en een duurzame leefomgeving.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vestigt Cleantech Regio de aandacht op diverse inspirerende projecten, ondernemers en samenwerkingsverbanden die de circulaire transitie in de regio versnellen. De focus ligt tijdens fysieke én online bijeenkomsten op een aantal kansrijke sectoren of grondstofstromen waar veel energie zit in de regio; elektronica, circulair bouwen & slopen, onderwijs & landbouw. Interessant voor onderwijs, ondernemers en overheid binnen de regio, maar ook zeker daarbuiten!

De volgende events staan o.a. op het programma

Dinsdag 7 februari
• 9.00-12.00 uur: Kennis- en netwerksessie E-waste bestaat niet, in New Tech Park Apeldoorn
• 19:30 – 20:30 uur: Een inspirerende presentatie over een afval- en verspillingsvrije leefstijl door Zero Waste Apeldoorn  

Woensdag 8 februari >
• 9.00-13.00 uur: Op weg naar een circulaire gemeente; bijeenkomst voor gemeenteambtenaren
• 13.00-17.00 uur: Mini excursies naar circulaire pioniers  
• Hele dag: Showtime! Expositie van circulaire innovaties uit de regio in Gasfabriek Deventer

Donderdag 9 februari >
• 9.00-12.00 uur: Circulaire Hotspots: Plastics, Biobased textiel en hergebruik fietsbruggen
• 9:00-10.00 uur: Circulair als groeistrategie: Hoe begin je vandaag?
• 13.00-17.00 uur: Kennis- en netwerkbijeenkomst Samen bouwen aan het Nieuwe Normaal  
• Hele dag: Showtime! Expositie van circulaire innovaties uit de regio in Gasfabriek Deventer  

Vrijdag 10 februari >
• 15.00-16.30 uur: Repareren kun je leren!, leer zelf je apparaat te repareren bij Foenix op het Zwitsalterrein in Apeldoorn