CIRCULAIRE STADSWERKPLAATS AMERSFOORT

Maakt producten op maat van hergebruikt en duurzaam materiaal

Bij de Circulaire Stadswerkplaats Amersfoort vinden we het belangrijk dat we beter en zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Daarom maken we producten op maat van hergebruikt en duurzaam geproduceerd materiaal. Daarnaast organiseren en faciliteren we lezingen en workshops voor bedrijven, particulieren en scholen. We hopen hiermee een voorbeeldfunctie te hebben en mensen te inspireren om verantwoordelijker om te gaan met grondstoffen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Imke van de Venne
info@woodyourecycle.nl