CIRCULAIRE BEDRIJVEN-TERREINEN: SAMEN CIRCULAIR

Circulaire bedrijventerreinen zijn de toekomst. In ons evenement vertellen we hoe praktijkgericht onderzoek naar circulaire bedrijventerreinen nieuwe inzichten oplevert voor bedrijven en overheden.

Circulaire Economie gaat over business modellen van bedrijven, het gaat ook over de logistiek, de planning, de locatie en over samenwerking. Al die verschillende aspecten van circulair denken komen samen in circulaire bedrijventerreinen. In dit evenement presenteren wij namens de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool, Saxion Hogeschool en Het Groene Brein hoe praktijkgericht onderzoek naar circulaire bedrijventerreinen nieuwe inzichten oplevert voor bedrijven en overheden.

Programma

14:00 – Gijsbert Korevaar – Technische Universiteit Delft en Hogeschool Rotterdam: welkom en toelichting op doel van de bijeenkomst

14:10 – Kasper Lange – Hogeschool van Amsterdam en Technische Universiteit Delft: Experimenteren met business modellen voor circulaire bedrijventerreinen

14:25 – Jaco Quist – Technische Universiteit Delft: Kennisagenda voor sociale innovatie op bedrijventerreinen

14:40 – Kjell-Erik Bugge – Saxion Hogeschool: Verduurzamen van bedrijventerreinen, focus op investeringsbereidheid en gebiedsorganisatie

14:55 – Dankeld Vanmeenen – Fontys Hogeschool: Rol van living labs voor het stimuleren en analyseren van de circulaire potentie van bedrijventerreinen

15:10 – Open discussie en gesprek over mogelijk vervolg kennisagenda en verdere mogelijkheid tot netwerken

15:30 – sluiting