SEMINAR: CIRCULAIR WERKSPOORKWARTIER

Wat zijn de circulaire lessen van Werkspoorkwartier? Welke kennis is er ontwikkeld over circulair bouwen en ondernemen? Ontdek het tijdens een online seminar ‘Circulair Werkspoorkwartier’.

Wat zijn de circulaire lessen van Werkspoorkwartier? Welke kennis is er ontwikkeld over circulair bouwen en ondernemen? Ontdek het tijdens een online seminar ‘Circulair Werkspoorkwartier’.

Het Utrechtse bedrijventerrein Werkspoorkwartier is in de afgelopen vijf jaren ontwikkeld tot creatief, circulair maakgebied. Hieraan werkten diverse bedrijven uit het gebied, de Utrechtse kennisinstellingen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Buurman Rotterdam, ingenieursbureau BOOT en Utrecht Sustainability Institute. De transformatie ging niet zonder slag of stoot, maar wel met succes: Werkspoorkwartier werd een nationaal icoon voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Ben jij als onderzoeker of ontwikkelaar betrokken bij circulaire bouw- en gebiedsprojecten? We nemen je mee op virtuele excursie door het gebied en vertellen je in dit online seminar over de lessen die uit circulair bouwen en circulair ondernemen in Werkspoorkwartier zijn getrokken. Verschillende experts delen kennis over het inventariseren van circulariteit van bedrijfsgebouwen in het gebied, het creatief en circulair renoveren van de Werkspoorhallen en de circulariteit van de gebiedsontwikkeling. Bekijk details over het programma van het seminar en de sprekers op de website van EFRO-project Werkspoorkwartier.

Het seminar is georganiseerd door Utrecht Sustainability Institute, Universiteit Utrecht, HKU en Hogeschool Utrecht. De bijeenkomst wordt gehouden vanuit Het Hof van Cartesius, één van de circulaire parels in het gebied. Het Hof van Cartesius is de Utrechtse hub tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021.