CIRCULAIR ONDERNEMEN: PAAS

Waarde toevoegen voor je klant, daar is het jou als ondernemer natuurlijk om te doen! Als circulair ondernemer doe je dat terwijl je zo min mogelijk natuurlijke waarde uit de aarde onttrekt.

Pioniers Swapfiets en Fairphone

In deze talkshow onderzoeken we deze vraag aan de hand van twee aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Te gast zijn Richard Burger [Swapfiets] en Ronald van Harten [Fairphone]. Zij reflecteren op hun circulaire ambities en de rol die het businessmodel PaaS speelt in het vervullen daarvan. Opvallend is dat ze beiden een volledig circulair product en keten nastreven maar een andere aanvliegroute hebben gekozen. Daar waar Fairphone zich primair heeft gericht op het ontwerpen van een zo duurzaam mogelijk product en PaaS daar nu onderdeel van maakt, zo heeft Swapfiets primair gekozen voor het inrichten van het PaaS model en is vanuit daar hun fiets gaan verduurzamen. Wat kan je leren van beide aanpakken? En heeft dat gevolgen voor het aantrekken van de benodigde financiering?

Finance werkgroep ‘Creëren gelijk speelveld Circulaire Economie’

In het tweede deel nemen experts Elisa Achterberg [Sustainable Finance Lab], Rob van Willigen [Hoofd PaaS Desk – ABN AMRO Bank] en moderator Hein Brekelmans [Hoofd Sustainable Finance Desk – ABN AMRO Bank] je mee in de laatste ontwikkelingen uit de werkgroep ‘Creëren gelijk speelveld Circulaire Economie’ – dé plek van het ministerie van I&W waar belangrijke spelers uit de Nederlandse financiële wereld samenkomen om te werken aan een gelijk speelveld voor circulaire ondernemers. Zij zullen je een update geven over hoe dat speelveld er momenteel uitziet en aangeven wat de kansen anno 2022 zijn voor PaaS ondernemers.

Met o.a. de volgende sprekers: Elisa Achterberg, Richard Burger, Ronald van Harten, Rob van Willigen