CIRCULAIR FRIESLAND

Samenwerking om de transitie naar een circulaire economie te versnellen

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is een vereniging die met haar leden de circulaire transitie wil versnellen, zodat Friesland in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa is. Dit doen ze samen met meer dan 130 onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven.  Bij het werken aan de transitie naar een circulaire economie baseert Circulair Friesland zich op de zeven pijlers van de circulaire economie die ze hebben ontwikkeld in samenwerking met Metabolic, één van hun circulaire kennispartners.

VCF richt zich op bedrijven en andere organisaties in de regio die (nog meer) circulaire stappen willen gaan zetten. De boodschap tijdens de Week van de Circulaire Economie: iedere Friese organisatie kan circulair handelen!

Zelf organiseert deze hub een klein aantal evenementen. Verder coördineert Circulair Friesland als hub de evenementen in de regio en stimuleert leden om intern of extern een evenement te organiseren.

De volgende events staan o.a. op het programma

Maandag 6 februari > Circo Track Maritieme Sector

Dinsdag 7 februari > Inloopspreekuur Circulair Water. Water is misschien wel de meest
circulaire grondstof die we kennen. Toch is water hergebruiken niet eenvoudig, want hoe organiseer je dat zelf thuis of in je bedrijf? De experts van het Centre of Expertise Water Technology zitten klaar om hierover met jou van gedachten te wisselen.

Woensdag 8 februari > Vertoning documentaire Holy Shit. Over de rol van de mens in kringlooplandbouw.

Donderdag 9 februari > Verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten verkiezingen. Het thema: circulariteit.

Vrijdag 10 februari (vanaf 16.00 uur) > Netwerkborrel OPNIEUW! Met presentatie over circulair ondernemen en rondleiding langs onze circulaire productieafdelingen (Locatie: Newtonstraat 20 in Buitenpost). Deelnemers kunnen zich aanmelden via de mail: info@opnieuw.nl.

Zaterdag 11 februari > Duurzame markt & groene expo bij de gemeente Leeuwarden

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Nienke Turkstra
Communicatiemedewerker
nienke.turkstra@circulairfriesland.frl
06 27 37 46 69’