CIRCULAIR BOUWEN STIMULEREN MET DE OMGEVINGWET

De woningbouwopgave en circulair bouwen komen samen in de Omgevingswet. Materialen en bouwwijzen voorschrijven mag echter niet. Hier hoor je hoe je met de Omgevingswet circulair bouwen stimuleert.

De meeste gemeenten in Nederland hebben een woningbouwopgave én hebben ambities op gebied van circulariteit. Beide onderwerpen komen samen in de Omgevingswet.

Circulair bouwen en bouwen met hout en andere biobased materialen zorgen voor een lagere milieuimpact en houtbouw is ondertussen enorm geprofessionaliseerd. Materialen en bouwwijzen voorschrijven mag echter niet.

In deze lezing leer je welke instrumenten uit de Omgevingswet ter beschikking staan om “circulair bouwen” tóch te stimuleren. Hoe kun je van Omgevingsvisie tot en met Omgevingsplan en van Programma tot Handhaving, tot een gestroomlijnd beleid komen om circulair bouwen te stimuleren?

Cirkelstad vroeg namens het ministerie van Binnenlandse Zaken enkele deskundigen van Antea Group dit uit te werken. Het handboek is nu klaar en beschikbaar. Deze lezing geeft de samenvatting.

Er is ruimte voor veel interactie; oftewel vragen stellen en ervaringen delen is gewenst!

Doelgroep:

  • Adviseurs en beleidsmedewerkers “circulariteit/ duurzaamheid” etc. die meer van de omgevingswet willen weten.
  • Adviseurs en beleidsmedewerkers “stadsontwikkeling/ gebiedsontwikkeling” etc. die circulaire nieuwbouw willen stimuleren.
  • Adviseurs en beleidsmedewerkers “omgevingswet” die voorbeelden zoeken om circulair bouwen te stimuleren
  • Alle andere beleidsmedewerkers en adviseurs met een interesse in een van de bovenstaande onderwerpen.

Onderwerpen:

  • Waarom circulair / biobased bouwen?
  • Beïnvloeden van de markt én andere overheden.
  • Stappenplan: circulair bouwen invoeren in de omgevingsvisie, -plan, programma, etc.
  • Meest effectieve instrumenten uit de omgevingswet om Circulair bouwen te stimuleren
  • Ervaringen uitwisselen.
  • Beantwoording van vragen.
Met o.a. de volgende sprekers: Naomi Zijderveld, Antal Hartman (Antea Group)