CIRCL

De ontmoetingsplek voor de nieuwe economie op de Zuidas

Circl is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld.

De focus ligt op systeemverandering, businessverandering en persoonlijke verandering. Altijd in relatie tot de rol van de bank. Gedurende vier dagen tijdens de Week van de Circulaire Economie vind je bij deze hub de volgende programmering:

  • Programmering op systeemverandering waarbij het Circularity Gap report het beginpunt is van het gesprek. Waar staan we nu ten opzichte van waar we moeten zijn als we de doelstellingen voor 2030 en 2050 willen behalen? En welke veranderingen moeten overheid en de financiĆ«le sector doorvoeren om de transitie te versnellen?
  • Programmering op businesstransitie. In deze programmeringsstroming kijken we naar de keten. Hoe kunnen we de samenwerking in de keten verbeteren en naar integrale oplossingen kijken zowel binnen een sector als cross sectoraal? Kunnen we ketens verkorten? En welke financieringsmodellen passen bij deze innovaties?
  • Programmering op persoonlijke transitie. I.s.m. Thrive Institute zet Circl een purpose school op. Een programma waarbij je gaat kijken welke rol jij als professional speelt in de duurzame transitie en welke bijdrage jij concreet kan leveren aan de transitie.
  • Programmering over de circulaire bouw. Circl is een circulaire gebouw en bestaat nu vijf jaar. Wat zijn de lessen? Welke tekortkomingen komen aan het licht nu het pand wat langer staat?

Wil je een event organiseren bij CIRCL? Neem dan contact op met:

Lotte de Groot
Impact Lead
lotte.de.groot@nl.abnamro.com
0618062041