CHEMISCH RECYCLEN

Een informatief en interactief webinar over chemisch recyclen: de regio-overschrijdende deeloplossing van de circulaire economie.
BEKIJK DE LIVESTREAM OP: WWW.BIOBASEDDELTA.NL/WEBINAR

Stichting Circular Biobased Delta (CBBD) is een Triple Helix netwerk en richt zich op het versnellen van de circulaire biobased economie in de Delta regio. Een van de focusthema’s is chemisch recyclen.

In 2021 heeft de CBBD enkele webinars rondom de thema’s chemisch recyclen en Pyrolyse georganiseerd; allen goedbezocht met 100+ participanten en vele positieve reacties. De Pyrolyse webinar tijdens de Week van de Circulaire economie in 2021 is ondertussen meer dan 800x bekeken en daar geven wij in 2022 graag opvolging aan.

Netwerk Chemisch Recyclen

De deelnemers van onze webinars gaven de feedback om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van chemisch recyclen en Pyrolyse. Er zijn immers al vele bedrijven die zich bezighouden met zowel biomassa als afval-plastic grondstof en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Er is behoefte aan inzicht in nieuwe technologieën, matchmaking en een waardevol netwerk om ketensamenwerkingen te realiseren en kennis en informatie uit te wisselen. Om dit goed te kunnen faciliteren, is de CBBD gestart met het Netwerk Chemisch Recyclen. Dit netwerk bestaat uit mkb- en grootbedrijven en het ledenaantal loopt ondertussen op naar bijna 20.

Webinar Chemisch Recyclen

Tijdens dit open netwerk-event gaan wij in op de leerpunten rondom chemisch recyclen tot nu toe: zowel in de Delta regio als op Nationaal en Internationaal niveau. Hierbij bespreken wij met de gasten aan tafel en de participanten online de uitdagingen om de innovatieve technieken op te schalen en de kansen voor de toekomst.

Sprekers: Arnold Stokking (GCNE), Connie Paasse (Green Chemistry Campus), Eric Romers (Inovyn Manufacturing Belgium), Gert Eilander (Hydrocat Technology BV – OBBOTEC BV), Michael Boot (Vertoro).

Host: Marcel van Berkel (Business Developer CBBD).

Presentaties:

  • Het belang van regionale clusters in de uitvoering van GCNE – Arnold Stokking (GCNE)
  • Green Chemistry Campus ontwikkelt buitenlocatie voor demoschaal pyrolyse-activiteiten – Connie Paasse (Green Chemistry Campus)
  • Inovyn’s PVC Advanced Recycling Development – Eric Romers (Inovyn Manufacturing Belgium)
  • Wat te doen met gemixte en vervuilde afvalstromen? – Gert Eilander (Hydrocat Technology BV / OBBOTEC BV)
  • Lignin oil as a refinery input – Michael Boot (Vertoro)

Voor wie: Het programma is met name gericht op ondernemers en bedrijfsleiders, maar is ook aansprekend voor andere geïnteresseerden in de circulaire economie.

Locatie

Dit event is een webinar: een livestream vanuit de locatie Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Er wordt voor een goede online ervaring gezorgd en er zal volop mogelijkheid tot interactie zijn.

Meld je aan voor dit inspirerend, informatief en interactief event!

Kijk voor meer informatie op www.biobaseddelta.nl/agenda