CHAPLIN: DÉ GROENE WEG NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

Uitgeroepen tot Beste Samenwerking 2021 in de weg- en waterbouw

BEKIJK DE LIVESTREAM OP: WWW.BIOBASEDDELTA.NL/WEBINAR

Waar werken we aan?
In het programma CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de grondstof in asfalt, bitumen, te vervangen door lignine. Lignine is een bestanddeel van hout en planten, die als reststroom vrijkomt bij de productie van onder andere pulp en cellulose. Het neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en als het in asfalt verwerkt wordt, legt het dit voor lange tijd vast in de weg. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegenbouw industrie en CO₂ reductie. Bovendien bieden we de wegenbouw een alternatieve grondstof. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan.

Waar staan we nu?
De vervanging van bitumen door lignine is gebaseerd op een zeer innovatieve nieuwe technologie. Dit concept heeft zich nu bewezen en wordt verder opgeschaald en geïndustrialiseerd. Inmiddels zijn ongeveer 25 proefvakken aangelegd op verschillende wegen en met verschillende asfaltsamenstellingen. De hieruit verkregen testresultaten zijn nodig om straks bij aanbestedingen financiële en technische onderbouwingen te kunnen overleggen. Daarnaast wordt goed inzicht verkregen in de overall klimaat- en milieuprestaties van asfalt op ligninebasis. Deze zijn zeer hoopgevend tot nu toe. Uit de berekeningen blijkt dat nu al tot 70% CO₂ reductie gerealiseerd kan worden!

Wie werken er samen?
CHAPLIN staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. De samenwerking bestaat uit bedrijven (wegenbouwers, asfaltproducenten en lignine leveranciers) en overheden (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten), gesteund door research- en technologie-partijen (Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en het Asfalt Kennis Centrum). We ontwikkelen de technologie en stimuleren de marktintroductie om zo een grote bijdrage te leveren aan duurzame wegverharding.

Tijdens deze interactieve sessie delen we de ervaringen van 25 bestaande proefvakken en gaan in discussie over wat nodig is om deze innovaties grootschaliger toe te kunnen passen.

Sprekers: Dietmar Lemmens (Gemeente Bergen op Zoom), Liz Mensink (Rijkswaterstaat). 

Host: Joop Groen (Circular Biobased Delta).

Kijk voor meer informatie op de site van Stichting Circular Biobased Delta:  www.biobaseddelta.nl/agenda