CE INNOVATIE-WASSTRAAT

Je hebt een goed idee voor de circulaire economie en je ziet al precies voor je hoe dat de wereld een beetje mooier maakt. Nu hoeft het alleen nog maar te gaan vliegen... Wij gaan samen aan de slag!
See below for English version
 
Je hebt een goed idee voor de circulaire economie en je ziet al precies voor je hoe dat de wereld een beetje mooier maakt. Nu hoeft het alleen nog maar te gaan vliegen…..
En dan blijkt dat laatste ingewikkelder dan je had voorzien: er is geen markt voor, de kosten zijn hoger dan de opbrengsten en je netwerk blijkt kleiner dan je dacht. Kom dan naar onze Co-Create & Validate sessie, tijdens de Week van de Circulaire Economie.
Neem zelf / met een team, een idee mee en ga samen met een business coach en andere deelnemers aan de slag om je idee te doorgronden én te verbeteren. En bouw een business experiment: een vervolgactiviteit waarmee je na de sessie snel meer feiten verzamelt die nodig zijn voor een succesvolle lancering.
Je leert van door de wol geverfde coaches
– over de aantrekkelijkheid van je idee voor klanten
– over de marktrisico’s en hoe je die kunt verminderen
– over hoe je winst creëert om trots op te zijn, voor mens, milieu en marge
Je verlaat de sessie met
– een lijst met aannames die nodig zijn voor succes
– een idee hoe je de meest risicovolle aanname kunt toetsen
– scenario’s die je helpen je idee naar de markt te brengen
Over Innoboost
Innoboost is een collectief van innovatieprofessionals, verenigd in een coöperatie. Met als doel om winst te creëren om trots op te zijn. Als innovatiecollectief dromen we ervan dat alle innovatie gericht is op het leefbaar en gezond houden van de wereld. Dat kan alleen als we de huidige circulaire oplossingen verdubbelen. Daarom richten wij ons op het versneld naar de markt brengen van duurzame en circulaire ideeën. Een start-up die gekneusd fruit verwerkt tot icetea, of één die een volledig gesloten textielketen wil bouwen. Net zo goed als een multinational die iets-als-een-service wil aanbieden om grondstoffen te kunnen blijven hergebruiken. Of één die het aantrekkelijk maakt om thuis te blijven werken, zodat woon-werkverkeer verminderd.
 
Met o.a. de volgende sprekers: Sandra Horlings (Branded Innovation Strategist at Innoboost) & Christiaan Kraaijenhagen (Innovation Strategist and Circular Entrepreneur at Innoboost
________________________________________________________________________________________________
 
 
CIRCULAR ECONOMY CO-CREATE & VALIDATE SESSION
 

You have a good idea for the circular economy and you can already see exactly how it will make the world a better place. Now all you have to do is make it fly… 

And then it turns out to be more complicated than you had anticipated: there is no market for it, the costs are higher than the revenues, and your network turns out to be smaller than you thought. 

What should you do? Innoboost takes clients on a co-creation journey, solving real business dilemmas one fact at a time. Join us in our upcoming Co-Create & Validate session, during the Week of the Circular Economy:

  • Bring in an idea yourself or a team and work together with our business coaches and other participants to understand and improve your idea. 
  • Build a business experiment: a follow-up activity after the session that allows you to quickly gather more facts needed for a successful launch.

You will learn from experienced coaches about

  • The attractiveness of your idea for customers,
  • the market risks and how you can reduce them, and 
  • how to create profit to be proud of, for people, the environment and margin.

You will leave the session with

  • A list of assumptions needed for success,

    Met o.a. de volgende sprekers: Sandra Horlings (Branded Innovation Strategist at Innoboost) & Christiaan Kraaijenhagen (Innovation Strategist and Circular Entrepreneur at Innoboost)