BUSINESS KANSEN VOOR CIRCULAR EN SOLAR

Zonnepanelen en –installaties zijn een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie maar ze zijn nog niet circulair. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen, samenwerking én nieuwe businessmodellen.

Zonnepanelen en –installaties zijn een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie maar ze zijn nog niet circulair. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen, samenwerking én nieuwe businessmodellen.

In deze sessie voor partijen in keten(s) van zonnepanelen en zonneparken zetten we de laatste ontwikkelingen op een rij. Wat waren de uitkomsten van de Circo track waarin bedrijven uit de solar business op zoek gingen naar circulaire businessmodellen? En waarom heeft de Provincie Zuid-Holland het voortouw genomen in deze ontwikkelingen? Aan welke circulaire innovaties wordt er gewerkt in de sector? En waar zie jij kansen?