BURGERINITIATIEVEN ALS CIRCULAIRE VERSNELLERS

Burgerinitiatieven zijn van grote waarde in de transitie naar een circulaire economie. Wat maakt een sociaal initiatief succesvol? Welke belemmeringen zijn er en hoe nemen wij die weg?

Met sociale initiatieven proberen betrokken en ondernemende burgers vanuit hun eigen leefomgeving de wereld te veranderen. Er zijn de afgelopen jaren veel burgerinitiatieven ontstaan die de weg wijzen naar een circulaire en duurzame toekomst. Dit soort initiatieven zijn niet alleen lokaal van waarde, maar ook (en juist) voor overheden een interessant instrument om hun eigen doelen te helpen realiseren. Burgerinitiatieven hebben een groot transformatief potentieel, alleen worden zij vaak belemmerd door regels, kaders, bepalingen, belastingen en investeringen die bij een lineaire economie passen.

In de Community Sociaal Circulair van Het Groene Brein werken wetenschap en praktijk samen om grip te krijgen op dit soort sociale uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de transitie naar een circulaire economie. De Werkgroep Burgerinitiatieven van de Community Sociaal Circulair organiseert deze bijeenkomst. Wij nodigen burgerinitiatieven, ambtenaren, besluitvormers en overige geïnteresseerden uit om de successen en de systeembarrières van burgerinitiatieven te identificeren en samen oplossingen te vinden.

Dit doen we aan de hand van de essaybundel Burgerinitiatieven: de nieuwe aanvoerders van de inclusieve en circulaire economie. De auteurs Jaco Quist (TU Delft), Jeske Nederstigt (Fontys), Thomas Hoppe (TU Delft), Wouter Spekkink (EUR) en Lucia Zuiderwijk (Het Groene Brein) presenteren tijdens de bijeenkomst hun essay en gaan daarna met deelnemers in gesprek. In die deeldiscussies worden uitdagingen en oplossingen concreet, zodat deelnemers vanuit hun eigen praktijk (burgerinitiatief, gemeente, besluitvorming) verdere stappen kunnen zetten in samenwerking