LANDBOUW: GEZONDE BODEM ALS VERDIENMODEL

Nederland in 2030 naar 50% circulair. Voor de agrarische sector betekent dat de weg naar kringlooplandbouw. Hoe combineer je een gezonde bodem met kringloop en met een gezond verdienmodel?

Aan tafel: WN Kramer, Bij de Oorsprong, CONO Kaasmakers, PUURgroenten

In deze livestream gaan zij in gesprek over:

  • Gezonde bodem is kapitaalbehoud.
  • Hoe regionale ondernemers werken aan gezonde bodem.
  • Natuurlijke reststoffen moeten we zelf gebruiken.
  • Pionieren is leren.
  • Liever geen kunstmest, wel organische mest op het land.
  • Organisch mest levert biodiversiteit op.
  • Waarde van Bokashi.