ACTIETEAMS CB’23

Welke criteria gebruik je bij circulair inkopen?

Sprekers: Hans Wamelink, TU Delft (Actieteam Circulair ontwerpen) en Sybren Bosch, Copper8 (Actieteam Circulair inkopen)

Binnen Platform CB’23 zijn twee nieuwe actieteams gestart: circulair ontwerpen en circulair inkopen. Zij werken toe naar nieuw leidraden voor de bouwsector.

Het actieteam circulair inkopen gaat aan de slag met vragen als: Welke criteria gebruik je bij circulair inkopen? Wanneer scoor je als opdrachtgever op circulariteit? Wat betekent dat voor het inrichten van het inkoopproces en alles daaromheen?

Het actieteam circulair ontwerpen buigt zich over vragen als:

  • Hoe kunnen we objectief beoordeelbare criteria voor circulair ontwerpen creëren?
  • Hoe betrek je iedereen in de keten zo effectief mogelijk bij het ontwerpproces?

In deze sessie word je op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de actieteams. En er is ruim gelegenheid om vragen te stellen aan de trekkers van de actieteams.