AARDE BEDANKT!

Aarde Bedankt is de titel van een project over bodemleven en micro-biodiversiteit. Hoe kunnen we die raadplegen als onze bondgenoot?

Hoe kunnen we het bodemleven en de micro-biodiversiteit raadplegen in bijvoorbeeld de transitie van de landbouw, in het herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en in onze eigen gezondheid en gezonde leefomgeving. Aarde Bedankt is een boek met een bundeling van kennis over deze onderwerpen, voor iedereen toegankelijk. Een krachtenbundeling van wetenschap, praktijk en kunst. Zodat we kunnen leren, begrijpen en voortborduren op wat de Aarde geeft en al lang weet.

Tijdens deze sessie willen we experts en geïnteresseerden uitnodigen om van elkaar te leren en om de makers van het boek te inspireren met input en energie. Maar ook te starten met bouwen aan de community die Aarde Bedankt moet gaan worden.

Wil je meer weten over Aarde Bedankt? Neem contact op met jamie@jamienee.com

Het kan zijn dat dit evenement door coronamaatregelen online plaatsvindt. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen deelnemers twee dagen van te voren een online link.

Met o.a. de volgende sprekers: Karel Eigenraam (Soil Bionomics Consultant)