EXPERIMENTEREN VOOR DE CIRCULAIRE STAD

Tijdens de Week van de Circulaire Economie opent The New Block, een kersvers circulair clubhuis voor circulair bouwen in Eindhoven. “Circulair bouwen gaat niet alleen over stenen, materialen of gebouwen”, zegt conceptenbouwer Kirsti Pol, “maar net zo goed over fijn wonen en verblijven.”

“In The New Block willen we alle partijen die betrokken zijn bij circulaire bouw, bij elkaar brengen”, zegt Pol. “Bezoekers kunnen bij ons terecht voor inhoudelijke programma’s en inspiratie over de circulaire bouweconomie. Daarnaast zijn we ook een laagdrempelige plek waar partijen elkaar kunnen leren kennen. We zijn een open, onafhankelijk platform waar iedereen zich uitgenodigd mag voelen om mee te doen om samen programma’s vorm te geven. We zitten samen in de transitie, dus samen experimenteren staat hierbij voorop.” 

Jullie openen officieel tijdens de Week van de CE, maar jullie zijn nu al volop bezig. Waar ben je momenteel het meest trots op? 
“Op de samenwerkingen die al zijn ontstaan bij het realiseren van The New Block. De ontwikkeling van het voormalige service gebouw van de cleanrooms van Philips op Strijp-S naar een circulair clubhuis is al een enorme oefening. De hele keten is betrokken: van het ‘oogsten’ van materiaal, tot slim nadenken over het losmaakbaar ontwerpen van een tijdelijke publieksplek. Dat partnerschap in circulair bouwen tijdens dit proces al vorm krijgt, is heel gaaf om te zien.”


Het is de missie van The New Block om circulair ontwerpen en bouwen het nieuwe normaal te maken. Wat is jouw droom voor komend jaar?
“Dat The New Blok opent in 2021 is geweldig. Ik hoop dat we weer fysiek kunnen samenkomen met een heel breed scala aan mensen die meedenken over de gebouwde leefomgeving. De pandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn en hoezeer we samenwerking nodig hebben, mijn hoop is dat we co-creatie bij ons op een heel open, niet-competitieve manier kunnen opzetten. Voor de langere termijn droom ik dat we de term ‘circulair’ niet meer hoeven gebruiken, maar dat het normaal is om een stad te maken op een gezonde en toekomstbestendige manier.”

Wat is dat – een stad maken op een circulaire manier?
“Circulariteit is voor ons veel meer dan hergebruik van materialen en het oplossen van vraagstukken over afval. Circulair bouwen gaat niet alleen over stenen, materialen of gebouwen, het gaat ook over fijn kunnen wonen, werken en verblijven. We noemen onszelf daarom bewust stadmakers. Circulair bouwen gaat over de hele ecologie van de samenleving, waarbij elke radar een volgende in beweging zet. Het gaat over het geheel van de stad, die op een heel nieuwe manier functioneert.”

Tot slot. Wat kunnen we tijdens de Week verwachten in The New Block?
“We gaan open, dus we nodigen iedereen om tijdens onze feestelijke housewarming een kijkje bij ons te komen nemen. Bezoekers kunnen een inhoudelijk, vernieuwend programma verwachten dat we neerzetten samen met onze partners, zoals de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de BNA. De expo ‘Exploded View’ van Biobased Creations staat er, waar bezoekers een nieuwe kijk krijgen op mogelijke toepassingen met biobased materialen. En alle onderdelen die The New Block vanaf dan zal programmeren, zoals Blockbusters, rondleiding Around the Block, Block Academy en Talk the Talk debatten. Natuurlijk alles gecombineerd in een BlockParty met goed eten, muziek en een drankje, zoals je dat in Brabant kunt verwachten. En als het allemaal niet live kan, dan sowieso online!

We hopen vooral dat bezoekers geprikkeld en geïnspireerd de deur uit stappen, om nooit meer op dezelfde manier naar een stad te kijken.”