Workshop – Meer waarde uit grondstoffen

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
15/01/2019
14:00 - 17:30

Locatie
Milgro

Categorieën Geen Categorieën


In een circulaire economie draait het om waardebehoud van grondstoffen. Hierbij doen we liever niet aan downcycling, maar zorgen we dat afval en reststromen uit de industrie weer opnieuw als grondstoffen kunnen worden ingezet. Afval is immers een grondstof die de weg kwijt is.

Elke reststroom vertegenwoordigt een waarde. Het is echter de vraag of deze waarde volledig kan worden benut, en of de baten van het verzilveren van die waarde opwegen tegen de kosten. Zo is een mobiele telefoon waardeloos als je hem in de vuilnisbak gooit, maar een schat aan grondstoffen (o.a. zeldzame metalen) als je die er op de juiste wijze uit kan halen. Gezamenlijk met de experts van Wastelab kijken we naar het proces om reststromen te valoriseren of verwaarden, oftewel meer waarde te halen uit grondstoffen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe krijg je zicht op de potentiele waarde van een reststroom? Hoe weeg je verschillende alternatieven (voor verwaarding) tegen elkaar af? En hoe zorg je voor realisatie? Naast een inzicht in een aantal gerealiseerde casussen bestaat de mogelijkheid om met een eigen reststroom aan de slag te gaan en de eerste stappen richting verwaarding te zetten.

Voor wie is de workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor professionals (o.a. plant managers, innovatiemanagers, managers CSR) die met een afval- of reststroom van hun bedrijf aan de slag willen en/of geïnteresseerd zijn in hoe een project hiervoor moet worden aangepakt. Er is beperkt een aantal plaatsen voor studenten beschikbaar.

Programma

14.00    Ontvangst
14.30     Inleiding door Erik Hoeksema: Hoe ziet het proces voor het verwaarden van een reststroom eruit?  Welke inspirerende voorbeelden zijn er?
15.00    Inzicht in je afval- en reststromen, door Michiel Hondema
15.15    Overzicht verschillende verwerkingsmogelijkheden en technologieën, door Michiel Hondema
15.45    Aan de slag met eigen reststroom: welke alternatieven zijn er?
16.15    Het opstellen van de business case
16.45    Uitwisselen van ervaringen en inzichten
17.15    Afsluiting en borrel

Waar en wanneer?

De workshop wordt gegeven bij Milgro (Pittsburghstraat 31 in Rotterdam), op dinsdag 15 januari 2019.

Over Wastelab

Wastelab is onderdeel van Milgro en wil de circulaire economie aanjagen door concrete stappen te zetten met het verwaarden van reststromen met behulp van innovatie.