Symposium “Circulair inzicht” in de houtoogst uit de Bollenstreek

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
15/01/2019
12:30 - 17:00

Locatie
Koetshuis van Kasteel Keukenhof

Categorieën Geen Categorieën


Bollenstreekhout Coöperatie en Partners organiseert in het kader van de Week van de Circulaire Economie een symposium. Over barrières en kansen die er zijn bij het nuttig gebruik van 1000 lokaal geoogste bomen. Vier sprekers gaan deze circulaire houtoogst, afkomstig uit de “eigen” Stad of Dorp. Het gaat hierbij om bomen die noodzakelijkerwijs om diverse redenen worden gekapt. Dit kan zijn uit veiligheidsredenen, infrastructurele verandering, projectontwikkeling, etc.

Thema’s die aan de orde komen:

  1. Duurzame oogst in relatie tot wet- en regelgeving
    (en aanbesteding).
  2. Nut en Toepassing van de geoogste (boom)houtsoorten
  3. CO2 balans (opslag/vermindering uitstoot), heraanplant.
  4. Circulaire invulling van productieprocessen
  5. Circulaire Economie: De Business Case
  6. Vragen aan panel van Deskundigen (o.a. Crisow Von Schulz, Stadshout Amsterdam).

Globaal Programma verloop:

12.15 uur Inloop met koffie/broodje
13.00 uur Intro door de Wethouder
13.15 uur Bollenstreekhout (PP) Groene Zagerij/Drogerij
Organisatie en Productie.
13.40 uur R. de Jongh (geoogste soorten) Boomdeskundige
14.15 uur L. Goudzwaard (WUR) Toepassing en Nut
15.00 uur Pauze
15.20 uur Circulaire Cirkel van primaire grondstof (W&R)
15.40 uur CO2 balans (uitleg en aantoonbaarheid) door …
16.20 uur Q&A door panel van deskundigen.
17.00 uur Afsluiting door … (naam nader in te vullen).
Borrelhapje, drankje

Aanmelding verplicht via info@bollenstreekhout.nl of telefonisch 0620002145. Aan dit symposium zijn waarden verbonden. Wij vragen ter dekking van de werkelijke kosten een bijdrage van Euro 35,00 per persoon.