Marktverkenningsbijeenkomst Circulair Bouwen

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
16/01/2019
13:00 - 16:00

Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland

Categorieën Geen Categorieën


Wij willen samen bouwen aan een Circulaire Portiersloge, die zoveel mogelijk moet gaan bestaan uit bouwmaterialen uit onze reststromen. Wil jij verkennen of we hierin kunnen samenwerken? Of weet jij dat er al concrete samenwerkingen zijn of ontstaan die zich hiervoor willen inschrijven?

Deze middag zullen Bram Leliveld en Bas Nanninga jullie vertellen over het idee van de Circulaire Portiersloge, die zoveel mogelijk moet gaan bestaan uit bouwmaterialen gemaakt uit reststromen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Denk daarbij aan riet, gras, baggerspecie en zuiveringsslib. Deze willen we graag ontwikkelen in samenwerking met onze toekomstige projectleiders en bouwers in het onderwijs en gebruikmakend van de technieken die daarvoor reeds beschikbaar zijn. Het moet een voorbeeld worden voor circulair bouwen in de toekomst!

Hoogheemraadschap van Delfland wil deze middag gebruiken om te verkennen of het samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven rondom dit idee haalbaar is en of er al concrete samenwerkingen zijn of ontstaan die zich hiervoor zouden willen inschrijven. Delfland wordt hierbij ondersteund door PHI Factory, in opdracht van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van het programma “Klimaatneutraal en Circulair Inkopen”.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00:     Inloop en ontvangst
13.30:     Inleiding door Bram Leliveld en Bas Nanninga
14.00:     Uitgebreide vragenronde aan thematafels (o.a. ambities, locatie, reststromen,     inkoopproces, etc.) Parallel is er ruimte om te netwerken en verbindingen te leggen rondom het idee.
15.30:     Plenaire afsluiting met aansluitende borrel

Aanmelden
Ben je er bij? Meld je aan via Jessica Vervoort, jessica.vervoort@phifactory.com