Samen op weg naar CO2-neutraal en circulaire infra

Bijeenkomst voor Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI)

Op 12 maart organiseren de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, ProRail, Rijkswaterstaat, platform WOW en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst waar stakeholders die werkzaam zijn in de Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) elkaar kunnen ontmoeten en aan de slag gaan met vraagstukken.

We trappen de middag af met een inspirerende presentatie over de kansen die Artifical Intelligence biedt om onze doelen te halen. Vervolgens ga je tijdens de sessies aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk dat speelt in jouw werk. We stropen de mouwen op en gaan samen aan de slag om problemen op te lossen en kansen te pakken. Daarnaast is er de hele middag een festivalmarkt waar je terecht kunt met specifieke vragen of waar je zelf inbreng kunt leveren.

 

Praktische informatie

Dinsdag 12 maart, 12:00 – 17:30
Rijkswaterstaat
LEF Future Centre
Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Contact

Noor van Wijk
06 25 51 21 85

Logo Week van de Circulaire Economie

Over Rijkswaterstaat

Om in 2030 klimaatneutrale en circulaire infrastructuur te realiseren, werken de Unie van Waterschappen, InterProvinciaal Overleg, ProRail, Rijkswaterstaat, platform WOW en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie laten deze partners zien dat het niet alleen bij plannen blijft. We laten zien wat er mogelijk is maar steken ook vooral met elkaar de handen uit de mouwen om stappen te zetten. Zo kunnen we opschalen en komen we dichterbij onze doelen richting 2030.

 

Bekijk meer evenementen