NIEUWE ONDERZOEKEN & PUBLICATIES OVER DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De Week van de Circulaire Economie is een mooi moment voor organisaties om een nieuw onderzoek of publicatie te lanceren. We lichten er hier vier uit! Want...kennis is macht!

Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2021 werden meerdere onderzoeken en publicaties gelanceerd.

1. Houvast voor duurzame vernieuwers. Vier perspectieven op transitiedenken en doen.

De transitiewetenschap – ook wel ‘transitiedenken’ genoemd – is bezig aan een opmars. Deze maatschappelijke verandertheorie vindt steeds meer weerklank bij vernieuwers met een duurzaamheidsmissie.

De transitiewetenschap biedt houvast. Enerzijds door te helpen uit te zoomen en daarmee maatschappelijke systemen beter te overzien en te begrijpen. Anderzijds door in te zoomen en praktische handvatten te bieden: wat kun je op welk moment het beste doen (of laten) om duurzame verandering op gang te brengen of te versnellen?

Deze white paper van Het Groene Brein vergelijkt vier Nederlandse perspectieven op transitiedenken en doen.

2. Deltaplan Belastingen

De denktank The Ex’tax presenteert een deltaplan voor belastinghervorming. Door lasten te verschuiven van arbeid naar vervuiling en verbruik, wordt het mogelijk om CO2-emissies terug te dringen en grondstofgebruik te verminderen. 

De auteur van het rapport, Femke Groothuis stelt: “Om sterker uit de crisis te komen, is het zaak ons belastingstelsel om te vormen van een barrière naar een basis voor duurzame groei en banen. Belastingen geven nu de verkeerde prikkels door arbeid duur te maken en schadelijke vervuiling onbelast te laten. Deze studie laat zien dat Nederland haar circulaire ambities waar kan maken en de arbeidsmarkt een impuls kan geven door niet méér maar slimmer belasting heffen.”

3. De Rode Draden

Het Versnellingshuis ondersteunt al jaren bedrijven in vraagstukken over circulair ondernemen en zag hierbij steeds dezelfde belemmeringen voorbij komen . Deze vijftien structurele belemmeringen zijn nu opgeschreven in deze notitie. Hiermee geeft het een duidelijke agenda voor het nieuwe regeerakkoord.

4. Spend- en Impactanalyse Gecombineerde Nederlandse Overheden

De gecombineerde Nederlandse overheden geven ieder jaar tot wel 80 miljard euro uit. Dit biedt een enorme kans om een positieve impact te maken via circulair- en klimaatneutraal inkopen. Maar waar zitten de grootste klappers? Bij welke productgroepen en materialen zit deze (verborgen) impact en waar moet een overheidsorganisatie op inzetten?

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Gezondheid (RIVM), in samenwerking met Purfact en Metabolic, in deze heldere infographics antwoord op deze brandende vraag! Zij laten zien hoeveel de verschillende overheidsorganisaties uitgeven, waar het geld heen gaan en wat de impact daarvan is op materiaalverbruik en klimaatverandering.