CIRCULAIRE HUBS ZIJN DE VERSNELLERS VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

16 circulaire hubs, samenwerkingsverbanden op regionaal en stedelijk niveau waarin circulaire koplopers zich verenigd hebben, laten tijdens de Week van de Circulaire Economie zien wat ze in huis hebben.

Circulaire hubs

Van Leeuwarden tot Rotterdam en van Eindhoven tot Amsterdam, in alle regio’s en steden van Nederland zijn circulaire hubs actief. Daar werken en experimenteren ondernemers samen met kennisinstellingen en lokale overheden om tot een nieuwe economie te komen.

Stuk voor stuk zijn het broedplaatsen, waar alle kennis en kunde in huis is om circulair ondernemerschap van de grond te tillen, waar het bruist van innovatie en pioniersdrift en waar bewoners geïnspireerd raken over hoe de circulaire economie er uit kan zien.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie manifesteren deze hubs zich met kwalitatief hoogwaardige programma’s over de circulaire economie. Online workshops, debatten en tal van inspiratiesessies tonen hoe de circulaire economie essentieel is in de aanpak van klimaatverandering en kansen biedt voor innovatie en werkgelegenheid.

Groen circulair herstelbeleid


Uit het onlangs verschenen rapport ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn.

De hubs pleiten daarom voor een groen, circulair herstelbeleid in Nederland, waarin krachten gebundeld worden, initiatieven worden opgeschaald en in sterke samenwerkingen wordt gewerkt aan circulaire steden en regio’s.

Circulair ondernemerschap moet meer ruimte, begeleiding en financiering krijgen, zodat plannen de kans krijgen om uit te groeien tot de omvang die nodig is om echt een positieve bijdrage te leveren. Lokale overheden als samenwerkingspartners zijn daarbij essentieel, om te helpen met het wegnemen van belemmeringen, maar ook als te sturen met positieve drang, bijvoorbeeld als ‘launching customer’.

Bekijk hier welke circulaire hubs er meedoen met de Week van de Circulaire Economie 2021 en welke programma’s zij samen aanbieden!