16 CIRCULAIRE HUBS DOEN MEE!

In verschillende steden en regio’s verspreid over heel Nederland zijn hubs actief die circulaire economie van de grond tillen. Ook zij doen mee met de Week van de Circulaire Economie. Benieuwd welke hub actief is in jouw buurt?

In verschillende steden en regio’s verspreid over heel Nederland zijn hubs actief die circulaire economie van de grond tillen. Het zijn plekken waar het bruist van ondernemerschap en pioniersdrift, waar bewoners geïnspireerd raken over circulaire economie en waar nieuwe samenwerkingen tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven tot stand komen. 

De volgende hubs zijn aangesloten bij de Week van de Circulaire Economie 2021 en organiseren meerdere programma’s. Maak alvast kennis met de verschillende hubs!

Circl in Amsterdam
 • Circl in Amsterdam is het circulaire paviljoen aan de Zuidas gebouwd op initiatief van de ABN Amro. Hier komen de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance in beweging voor een duurzame wereld. Circl is tevens hoofdkwartier van De Week van de Circulaire Economie
 • Blue City in Rotterdam is gevestigd in het oude zwemparadijs Tropicana en is een broedplaats voor innovatieve en circulaire bedrijven.
 • Natuur- en Milieufederaties is  een samenwerkingsverband van particuliere natuur- en milieuorganisaties op provinciaal niveau in Nederland.
Hof van Carterius in Utrecht
 • Hof van Cartesius aan het spoor in Utrecht is een groene ontmoetings- en werkplek voor de creatieve maakindustrie en is een proeftuin voor circulair bouwen.
 • Circular Biobased Delta is een samenwerkingsverband van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, bedrijven en kennisinstellingen om de transitie naar een circulaire biobased economie te versnellen.
 • The New Block in Eindhoven is het nieuwe clubhuis voor iedereen die over circulariteit wil mee denken en praten. Dit gebouw wordt officieel geopend tijdens de Week van de Circulaire Economie.
 • C-Beta in Hoofddorp is een evenementen- en experimenteerruimte voor de circulaire economie en heeft een permanente circulaire expositie.
 • Circulair Friesland, opgericht door Friese bedrijven, overheden en kennisinstellingen, is een vereniging en heeft als missie de circulaire economie in Friesland vorm te geven.
 • Midpoint Brabant in Tilburg is het economische samenwerkingsverband in Midden Brabant en richt zich sterk op het stimuleren van de circulaire economie.
 • Impact Hub Amsterdam bewerkstelligt haar missie, namelijk het realiseren van een duurzame toekomst, te realiseren door wereldwijd support netwerken op te zetten voor ondernemers om gezamenlijk sociale innovatie te realiseren.
Biosintrum in Oosterwolde
 • Rijk van Nijmegen is dé circulaire kennishub van de regio Nijmegen, waarbij ondernemers, overheden en kennisinstellingen zijn aangesloten.
 • De Groene Afslag in Laren is een multifunctionele ontmoetings- en werkplek waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat.
 • Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE): NICE werkt aan circulaire economie vraagstukken van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. NICE is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan deze vraagstukken. 
 • Provincie Flevoland werkt als overheid met allerlei projecten aan het versnellen van de circulaire economie.
 • Biosintrum in het Friese Oosterwolde is een kenniscentrum voor de biobased economie. Het centrum zelf bestaat uit meer dan 80% biobased materialen.
 • De Mengfabriek in Den Bosch is een laboratorium voor een circulaire en lokale economie.